True
Yerli Kabuklu Ceviz - (KG)
KDV DAHİL
47,90
True
Cevizli Sucuk - (KG)
KDV DAHİL
31,90
True
Unlu Cevizli Sucuk - (KG)
KDV DAHİL
44,90
True
Çift Batırımlık Kelebek C.Sucuk - (KG)
KDV DAHİL
64,90
True
Tek Batırımlık Kelebek C.Sucuk - (KG)
KDV DAHİL
74,90
True
Tek Batırımlık Cevizli Sucuk - (KG)
KDV DAHİL
45,00
Yukarı Çık